top of page
Lillehammer og Omegn Rettshjelp
Lillehammer og Omegn Rettshjelp tilbyr rådgiving og rettshjelp til privatpersoner

Rådgivning, bistand og rettshjelp ytes av jurist først og fremst i trygdesaker. Både som veiledning ift rettigheter og søknader, samt klage på avslag.

bottom of page